ตารางแพทย์

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ศุภธิดา ตันศิริ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ศุภธิดา ตันศิริ
08.00-21.00 08.00-17.00 - 08.00-21.00 - 08.00-21.00
พญ.วรรัตน์ โกวิทจินดาชัย
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.วรรัตน์ โกวิทจินดาชัย
10.00-21.00 - 10.00-21.00 08.00-21.00 10.00-21.00 08.00-21.00 -
พญ.ชญาภา ฐานะกิ่งสุวรรณ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ชญาภา ฐานะกิ่งสุวรรณ
10.00-21.00 - 10.00-21.00

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.อัญญมาศ ชาลีรินทร์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.อัญญมาศ ชาลีรินทร์
- 07.00-14.00 07.00-21.00 07.00-16.00 07.00-14.00 -
พญ.อาภากร ซึงถาวร
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.อาภากร ซึงถาวร
08.00-20.00 14.00-17.00 - 08.00-20.00
นพ.วรวิทย์ รุจิสัมพันธ์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.วรวิทย์ รุจิสัมพันธ์
08.00-17.00 - 08.00-17.00 10.00-21.00
พญ.ชนกวนันท์ บูรณะ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ชนกวนันท์ บูรณะ
08.00-21.00 08.00-19.00 08.00-21.00 - 08.00-19.00
นพ.บุริน เลาหะวัฒนะ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.บุริน เลาหะวัฒนะ
07.00-21.00 07.00-20.00 07.00-16.00 08.00-16.00 - 08.00-13.00

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ. ศิระ จิรานุวัฒน์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ. ศิระ จิรานุวัฒน์
-
นพ.ศิริศักดิ์ ฉันทชัยวัฒน์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ศิริศักดิ์ ฉันทชัยวัฒน์
-

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กิตติ ศิลปวิศวนนท์์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กิตติ ศิลปวิศวนนท์์
08.00-21.00 08.00-17.00 08.00-14.00 สัปดาห์ที่ 2,4 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นายแพทย์จิรัตน์ ตั้งฐิตวงศ์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นายแพทย์จิรัตน์ ตั้งฐิตวงศ์
08.00-16.00 - 08.00-16.00 - 08.00-16.00
พญ.มณีรัตน์ พิชิตรณชัย
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.มณีรัตน์ พิชิตรณชัย
08.00-19.00 08.00-15.00 - 08.00-15.00
นพ.อากฤษฏิ์ บุญสงวน
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.อากฤษฏิ์ บุญสงวน
- 08.00-17.00 - 08.00-17.00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.นภัค จินดา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.นภัค จินดา
08.00-17.00 08.00-16.00 - 08.00-24.00
พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.พรรณนิภา วิริยะอมรชัย
09.00-17.00 08.00-17.00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ปภัสนันท์ สุววณชาตรี
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ปภัสนันท์ สุววณชาตรี
14.00-20.00 สัปดาห์ที่ 1,2,4 14.00-20.00 สัปดาห์ที่ 1, 08.00-12.00 สัปดาห์ที่ 2,4 16.00-20.00 สัปดาห์ที่ 2 08.00-20.00 สัปดาห์ที่ 2 08.00-20.00 สัปดาห์ที่ 1,2 - 15.00-20.00 สัปดาห์ที่ 2
พญ.เมธาวี จันทนวงษ์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.เมธาวี จันทนวงษ์
08.00-20.00 สัปดาห์ที่ 3 08.00-20.00 สัปดาห์ที่ 1, 08.00-20.00 สัปดาห์ที่ 3,4 08.00-20.00 สัปดาห์ที่ 3,4 08.00-20.00 สัปดาห์ที่ 1 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
ทพ.บุญเกริก สีอุไรย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
ทพ.บุญเกริก สีอุไรย์
16.00-20.00 16.00-20.00 สัปดาห์ที่ 3,5 16.00-20.00 09.00-15.00 -
ทพ.อาสาฬห์ ยงยุทธ์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
ทพ.อาสาฬห์ ยงยุทธ์
08.00-17.00 08.00-20.00 - 08.00-17.00 - 08.00-20.00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ปริยานุช ทองเจริญ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ปริยานุช ทองเจริญ
08.00-17.00 - 08.00-21.00 - 08.00-17.00

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.เบ็ญจพรรณ ศุภระศร
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.เบ็ญจพรรณ ศุภระศร
06.00-18.00 -