ตารางแพทย์

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์
 • ชำนาญการด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์
 • ชำนาญการด้านภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
- 07:00-12:00 07:00-16:00 12:00-20:00 07:00-20:00 -
พญ.กาญจนา วรรณวิไล
 • ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.กาญจนา วรรณวิไล
 • ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
07:00-20:00 12:00-17:00 12:00-20:00 07:00-16:00 - 07:00-20:00
พญ.ชุตินน กองสัมฤทธิ์
 • กุมารแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ชุตินน กองสัมฤทธิ์
 • กุมารแพทย์
- 12:00-18:00
นพ.รัฐพล ว่องวันดี
 • ชำนาญการด้านโรคหัวใจในเด็ก
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.รัฐพล ว่องวันดี
 • ชำนาญการด้านโรคหัวใจในเด็ก
- 17:00-20:00 -
นพ.ฉัตรชัย ธำรงอาจริยกุล
 • ชำนาญการด้านระบบประสาท
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ฉัตรชัย ธำรงอาจริยกุล
 • ชำนาญการด้านระบบประสาท
- 14:00-20:00 - 09:00-17:00 -
นพ.รัฐพล สุจิพิธรรม
 • ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.รัฐพล สุจิพิธรรม
 • ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจ
- 15:00-20:00, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 -
พญ.ธนรรจิต วงศ์สีนิล
 • ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ธนรรจิต วงศ์สีนิล
 • ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด
17:00-20:00 - 16:00-20:00, เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล
 • ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล
 • ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
- 08:00-12:00 07:00-17:00 07:00-20:00 07:00-17:00 08:00-17:00 -
นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
 • ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
 • ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
- 12:00-20:00 - 08:00-20:00
นพ.ชาญ สุภาพโสภณ
 • ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ชาญ สุภาพโสภณ
 • ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
- 07:00-20:00 13:00-17:00 08:00-17:00 08:00-20:00 07:00-20:00 -
นพ.วิภาส ศุกรโสจิ
 • ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.วิภาส ศุกรโสจิ
 • ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจ
- 13:00-20:00 -
พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
 • ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
 • ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
- 17:00-20:00 -
พญ.กุลวรา ดุษฎี
 • ชำนาญการด้านโลหิตวิทยา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.กุลวรา ดุษฎี
 • ชำนาญการด้านโลหิตวิทยา
- 13:30-17:00 -
พญ.วรางคณา วานิชกูล
 • ชำนาญการด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.วรางคณา วานิชกูล
 • ชำนาญการด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
- 08:00-12:00 -
นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู
 • ชำนาญการด้านภูมิแพ้ โรคข้อ และรูมาตอยด์์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู
 • ชำนาญการด้านภูมิแพ้ โรคข้อ และรูมาตอยด์์
- 12:00-16:00 -
พญ.ศศิธร คุณูปการ
 • ชำนาญการด้านโรคไต
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ศศิธร คุณูปการ
 • ชำนาญการด้านโรคไต
08:00-20:00 - 08:00-17:00 -
นพ.บริวัตร คูณะรังษี
 • ชำนาญการด้านระบบประสาท
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.บริวัตร คูณะรังษี
 • ชำนาญการด้านระบบประสาท
08:00-17:00 - 08:00-20:00
นพ.เพิ่มพูน วรรณกิตติ
 • ชำนาญการด้านระบบประสาท
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.เพิ่มพูน วรรณกิตติ
 • ชำนาญการด้านระบบประสาท
- 12:00-20:00 08:00-20:00 -
พญ.กฤติมา อัศววีระเดช
 • ชำนาญการด้านโรคลมชัก
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.กฤติมา อัศววีระเดช
 • ชำนาญการด้านโรคลมชัก
- 08:00-17:00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ไพโรจน์ มิตรมโนชัย
 • ศัลยแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ไพโรจน์ มิตรมโนชัย
 • ศัลยแพทย์
08:00-17:00 - 08:00-17:00 08:00-20:00 08:00-17:00 -
นพ.หริรักษ์ ยอดยิ่ง
 • ศัลยศาสตร์ ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้อง
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.หริรักษ์ ยอดยิ่ง
 • ศัลยศาสตร์ ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้อง
- 08:00-20:00 -
นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์
 • ศัลยแพทย์ ระบบทางเดินปัสสาวะ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์
 • ศัลยแพทย์ ระบบทางเดินปัสสาวะ
- 09:00-13:00
พญ.ยุพธิดา วรศรัณย์
 • ศัลยแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ยุพธิดา วรศรัณย์
 • ศัลยแพทย์
17:00-20:00 - 08:00-13:00
พญ.อิสริยา จงเอกสิทธิ์
 • ศัลยแพทย์ ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้อง
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.อิสริยา จงเอกสิทธิ์
 • ศัลยแพทย์ ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้อง
- 13:00-20:00
พญ.กษมา ชิตเมธา
 • ศัลยแพทย์ ชำนาญการเต้านมและต่อมไร้ท่อ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.กษมา ชิตเมธา
 • ศัลยแพทย์ ชำนาญการเต้านมและต่อมไร้ท่อ
- 17:00-20:00 -
นพ.พรรักษา โอวาทชัยพงศ์
 • ศัลยแพทย์ ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้อง
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.พรรักษา โอวาทชัยพงศ์
 • ศัลยแพทย์ ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้อง
- 17:00-20:00 - 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 2,3,5 -
พญ.กนกลดา ศรีเกื้อ
 • ศัลยแพทย์ ชำนาญการโรคหลอดเลือด
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.กนกลดา ศรีเกื้อ
 • ศัลยแพทย์ ชำนาญการโรคหลอดเลือด
- 17:00-20:00 - 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 1,4 -
นพ.อภิสิทธิ์ วัตตะยัง
 • ศัลยแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.อภิสิทธิ์ วัตตะยัง
 • ศัลยแพทย์
- 17:00-20:00 20:00-06:00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา
 • ชำนาญการด้านส่องกล้องข้อไหล่ ข้อเข่าและเวชศาสตร์การกีฬา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา
 • ชำนาญการด้านส่องกล้องข้อไหล่ ข้อเข่าและเวชศาสตร์การกีฬา
08:00-20:00 12:00-17:00 - 08:00-17:00 08:00-12:00
พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
 • ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกมือและข้อมือ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
 • ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกมือและข้อมือ
- 08:00-12:00 -
นพ.สมบูรณ์ สหจารุพัฒน์
 • ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.สมบูรณ์ สหจารุพัฒน์
 • ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ
- 17:00-20:00 -
นพ.กมลชนก ชลปราณีี
 • ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กมลชนก ชลปราณีี
 • ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์การกีฬา
- 12:00-16:00
นพ.วรุตม์ พลสวัสดิ์ชัย
 • ชำนาญการด้านมะเร็งกระดูก
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.วรุตม์ พลสวัสดิ์ชัย
 • ชำนาญการด้านมะเร็งกระดูก
- 17:00-20:00 -
นพ.ไกรนนท์ วสุเพ็ญ
 • ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ไกรนนท์ วสุเพ็ญ
 • ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง
- 17:00-20:00
นพ.อนันต์ ธาราชีวิน
 • ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.อนันต์ ธาราชีวิน
 • ชำนาญการศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
- 08:00-20:00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.สราพรรณ ณ นคร
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.สราพรรณ ณ นคร
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
08:00-17:00 08:00-12:00 08:00-17:00 -
นพ.ธีนาถ กาญจนสิงห์
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช และทารกในครรภ์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ธีนาถ กาญจนสิงห์
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช และทารกในครรภ์
17:00-20:00 -
พญ.เพชรรัตน์ เจนคุ้มวงศ์
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.เพชรรัตน์ เจนคุ้มวงศ์
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
- 08:00-20:00
พญ.ปาริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช และเนื้องอกมะเร็งนรีเวช
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ปาริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช และเนื้องอกมะเร็งนรีเวช
- 17:00-20:00 -
พญ.อภิสรา ทีฆอริยภาคย์
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.อภิสรา ทีฆอริยภาคย์
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
- 17:00-20:00 -
พญ.ขวัญฤทัย ชวดเปีย
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ขวัญฤทัย ชวดเปีย
 • ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช
- 17:00-20:00 - 17:00-20:00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ดิษณ์กร คชไกร
 • จักษุแพทย์ ชำนาญการโรคต้อหิน
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ดิษณ์กร คชไกร
 • จักษุแพทย์ ชำนาญการโรคต้อหิน
08:00-20:00 08:00-17:00 - 08:00-17:00 -
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
 • จักษุแพทย์ ชำนาญการโรคจอประสาทตา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
 • จักษุแพทย์ ชำนาญการโรคจอประสาทตา
- 08:00-12:00
พญ.อิสริน โตรักตระกูล
 • จักษุแพทย์ ชำนาญการด้านกระจกตา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.อิสริน โตรักตระกูล
 • จักษุแพทย์ ชำนาญการด้านกระจกตา
- 12:00-20:00
พญ.รณิภา ศิริบูรณะ
 • จักษุแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.รณิภา ศิริบูรณะ
 • จักษุแพทย์
- 08:00-17:00 -
พญ.นวรัตน์ วัชรโยธิน
 • แพทย์ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก และไซนัส
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.นวรัตน์ วัชรโยธิน
 • แพทย์ชำนาญการด้าน หู คอ จมูก และไซนัส
- 08:00-17:00 12:00-20:00 08:00-17:00 08:00-12:00

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.วริศรา ชัยชลทรัพย์
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.วริศรา ชัยชลทรัพย์
 • รังสีแพทย์
08:00-17:00 -
นพ.พนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.พนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์
 • รังสีแพทย์
- 17:00-20:00 -
พญ.ณัฐยา เรืองรัตนอัมพร
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ณัฐยา เรืองรัตนอัมพร
 • รังสีแพทย์
- 08:00-20:00
พญ.ศิรินุช วัฒนะไพบูลย์สุข
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ศิรินุช วัฒนะไพบูลย์สุข
 • รังสีแพทย์
- 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 2,4 -
พญ.สัณห์สิรี สุดชื่น
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.สัณห์สิรี สุดชื่น
 • รังสีแพทย์
- 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 2,4 - 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 2,4 -
พญ.สุวภัทร อินทปัญญ์
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.สุวภัทร อินทปัญญ์
 • รังสีแพทย์
17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 3,4,5 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 5 -
พญ.สุธีรา ภัทรปรีชาการ
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.สุธีรา ภัทรปรีชาการ
 • รังสีแพทย์
- 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 1 -
พญ.วรดา สนธิถาวร
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.วรดา สนธิถาวร
 • รังสีแพทย์
- 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 1,3,5 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 3 - 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 5 -
นพ.มีนัท อัชรพงศ์
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.มีนัท อัชรพงศ์
 • รังสีแพทย์
- 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 3 -
พญ.ภิญญา จันทร์จารุวงศ์
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ภิญญา จันทร์จารุวงศ์
 • รังสีแพทย์
17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 1 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 3 - 17:00-20:00, สัปดาห์ที่ 1,5 -
พญ.กนกพร ตั้งตรัยรัตน์
 • รังสีแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.กนกพร ตั้งตรัยรัตน์
 • รังสีแพทย์
- 08:00-20:00, สัปดาห์ที่ 1 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ณิฎชธร มติพัฒน์
 • ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ณิฎชธร มติพัฒน์
 • ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- 09:00-17:00 -
พญ.พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร
 • ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.พิมพ์ทอง ภควัตสุนทร
 • ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- 09:00-17:00